Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG
 19/10/21  Thông báo từ Phòng  5
Thông báo về giờ làm việc mùa đông từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/04/2022
 13/10/21  Thông báo từ Phòng  8
Công văn v/v triệu tập đại biểu dự họp Hội nghị cán bộ quản lí
 05/10/21  Thông báo từ Phòng  7
Thông báo về giờ làm việc mùa đông
 15/09/21  Thông báo từ Phòng  13
Triển khai các hoạt động nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021.
 13/09/21  Thông báo từ Phòng  23
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
 13/09/21  Thông báo từ Phòng  15
Công văn V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2021- 2022 về công nghệ thông tin và chuyển đổi số
 09/09/21  Thông báo từ Phòng  9
Công văn V/v tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDMN
 07/09/21  Thông báo từ Phòng  10
Công văn bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL&GVMN năm học 2021-2022