Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY 20/10
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: LÀM BƯU THIẾP CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 - 10 CỦA CÁC CON KHỐI 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NINH
 19/10/21  Thông báo từ Phòng  5
Thông báo về giờ làm việc mùa đông từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/04/2022
 13/10/21  Thông báo từ Phòng  8
Công văn v/v triệu tập đại biểu dự họp Hội nghị cán bộ quản lí
Trường Mầm non Hoàng Ninh hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 09/10/21  Tin tức nhà trường  11
THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021-2022 CỦA  TRƯỜNG MN HOÀNG NINH
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NINH TỔ CHỨC CHIA TAY GIÁO VIÊN LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC.