Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

Một sô hình ảnh khung cảnh trường mầm non Hoàng Ninh - Khu My Điền