Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

LÃNH ĐẠO THỊ TRẤN NẾNH ĐẾN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO TRẺ TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NINH NHÂN NGÀY 1/6