Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 "TỰ HÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH"


SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 "TỰ HÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH"