Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

CÔNG TÁC VỆ SINH KHU VỰC CỔNG VÀ NGOÀI TRƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA