Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

CÔNG TÁC PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN L2 PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA