Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

CB, GV, NV TRƯỜNG MN HOÀNG NINH PHỐI HỢP VỚI HUYỆN ĐỘI VIỆT YÊN CHUẨN BỊ MỌI ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT TỐT NHẤT PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG NGƯỜI NGHI NHIỄM DỊCH BỆNH COVIT-19 TẠI TRƯỜNG