Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG
Ngày ban hành:
03/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực